El taller

Els mobles són peces que han de ser funcionals i realitzar la feina al qual estan assignats.

En el nostre taller molts d’ells arriben en un estat de deixadesa, amb calaixos que no obren ni tanquen, portes trencades, vernissos deteriorats, falta de peces o un llarg etcétera.

Es gratificant comprovar que peces que eren totalment inservibles, tornen a recuperar l’aspecte i funcionalitat original.

Al taller ens trobem amb mobles centenaris o mobles més actuals i a cada un se li dóna el tractament, treball i acabat que li correspon o que desitja el client.

GatVell. Feina de restauració

Al taller realitzem les feines de restauració de mobles i altres objectes.

Per les fusteries de decapat de portes i finestres, ens desplacem al lloc on s’està realitzant la reforma.

Ens trobaràs al barri de Gràcia.

Carrer de la Llibertat 44

08012 Barcelona

Telèfon 649 562 791